Особлива дитина - особлива сім'я

Поради батькам, які виховують дитину із затримкою психічного розвитку

 •     Слід постійно спрямовувати свої зусилля на розширення у дитини знань та уявлень про навколишній світ, учити спостерігати, порівнювати різні предмети, знаходити між ними спільне та відмінне. Для цього необхідно ознайомлювати дітей з конкретними речами, явищами, формувати уявлення про взаємини між людьми. Варто залучати дитину до праці, щоб вона на власному чуттєвому досвіді засвоювала знання про предмети домашнього вжитку, інструменти тощо. Діяльність з використанням певних предметів полегшує засвоєння їхньої назви, розширює уявлення про їхні особливості, призначення тощо. Так дитина засвоює елементарні поняття.
 •     Дитину потрібно вчити розповідати за сюжетними картинками. Для цього можна використовувати ілюстрації з художніх книжок, дитячих журналів. Під час розглядання малюнка дорослому слід керувати сприйманням дитини, привертати увагу до деталей, які важко помітити, пояснювати їхнє значення, активізувати мовлення дитини.
 •     Слід учити дитину розрізняти та називати колір, форму, розмір предметів, розміщення їх у просторі. Засвоєння сенсорних еталонів та розуміння просторових відношень має велике значення як для інтелектуального, так і для мовленнєвого розвитку дитини. Мовлення збагачується прийменниками, прислівниками і набуває складнішої граматичної структури.
 •     Для розвитку розумових дій дитину слід учити порівнювати предмети, підводити її до розуміння, що порівнювати – це значить визначати схоже і відмінне. При порівнянні предметів слід допомагати дитині, ставлячи запитання. Скажімо, порівнюючи огірок і яблуко, можна запитати дитину: «Що це?», «Як вони називаються?», «Як вони відрізняються за кольором, формою, величиною?», «Де вони ростуть?» тощо. Дитину слід учити групувати різні предмети за спільними ознаками та називати групу узагальнюючим словом – овочі, фрукти тощо. Для цього слід використовувати серії карток із зображенням різних тварин, птахів, дерев, квітів, овочів, фруктів, ягід, одягу, меблів, посуду тощо.
 •     Дуже важливо навчити дитину цілеспрямовано планувати свою діяльність. Для цього слід учити дитину виконувати роботу поетапно і позначати кожен етап відповідним знаком, наприклад, певною геометричною фігурою. Коли дитина засвоїть уміння успішно виконувати роботу, користуючись знаками, вона зможе перейти до самостійного планування своєї діяльності.
 •     Дбаючи про розвиток дитини, слід учити її гратися, зокрема сприяти розширенню тематики та сюжету ігор. Обов'язково слід учити дитину виконувати певні ролі, дотримуватися правил гри. Для цього необхідно частіше гратися з дитиною, беручи на себе ініціативу, як у виборі теми, так і у розгортанні сюжету та встановленні правил гри. Наприклад, щоб дитина почала гратися у магазин, слід сформувати у неї уявлення про те, що там відбувається. Тому спочатку потрібно разом з дитиною побувати у магазині, звернути її увагу на те, що роблять продавці, касири, як до них звертаються відвідувачі магазину, що вони купують. Повернувшись додому зі свіжими враженнями, можна починати гру.

 

Використана література: Щекотіліна Н. Ф. Інклюзія в фізичній культурі : навчальний посібник. Одеса : Університет Ушинського, 2023. 202 с.

ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ У КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ООП

Гра для дитини – не забавка, а природне перетворення духовних і фізичних сил у дії. Незважаючи на високу ефективність і результативність занять з дітьми з ООП у формі дидактичної гри, до її проведення не можна підходити формально, без ретельної підготовки вчителя та засобів методичного й технічного забезпечення.

 У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються, до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні.

 Ігри рухливі та малорухливі є самою прийнятною формою занять фізичними вправами з дітьми з обмеженими можливостями. Дитина включається в сюжет гри, стає її безпосереднім учасником, веселиться і радіє, забуваючи про свої вади.

Розмаїтість рухів, з яких складається рухлива гра, впливає на психофізичний і емоційний стан дитини, що створює позитивні передумови для корекції.

Ігри бажано широко використовувати як засіб навчання, виховання і розвитку дітей з ООП. У будь-якій грі розвивається увага, спостережливість, кмітливість. Сучасна дидактика звертаючись до ігрових форм навчання на уроках, вбачає в них можливості ефективної взаємодії педагога і учнів, продуктивної форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання, непідробної цікавості.

У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються.

Гра цікава тоді, коли в ній доцільно поєднуються елементи старого і нового, коли вдається знайти зв’язки відомого з невідомим, але актуальним. Разом з тим, перевантаженість гри новою інформацією призводить до того, що учні швидко втомлюються.

Отже, значення ігрових методів навчання у процесі пізнавальної діяльності учнів різнобічне. Ігри формують інтерес до предмету, забезпечують вивчення програмного матеріалу, активізують розумову діяльність, впливають на стосунки вчителя та учнів.

Нове засвоюється легко та з інтересом тоді, коли воно вплетене в контекст усіх раніше засвоєних знань і навичок або пробуджує нові асоціації з приводу того, що досі здавалося знайомим і зрозумілим.

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ: ЯК ПРОЙТИ ПОВТОРНУ КОМПЛЕКСНУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНУ ОЦІНКУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ, ЯКЩО ВИ ЗНАХОДИТЕСЬ ЗА КОРДОНОМ?

Інструкція для батьків (інших законних представників) дітей, що мають особливі освітні потреби, знаходяться за кордоном.

У разі, якщо Ви знаходитеся за кордоном, а дитина повинна пройти повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку, зокрема й між рівнями освіти, Ви повинні знати:

 • Ви можете користуватися наявним висновком ІРЦ;
 • повторна комплексна оцінка повинна бути проведена не пізніше, ніж через три місяці після повернення дитини з-за кордону до України.

Для використання висновку зареєструйтеся онлайн на порталі ircenter.gov.ua.

Зверніть увагу:

 • Ваша дитина, як внутрішньо переміщена особа, може пройти комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини у ІРЦ в Україні за скороченою процедурою (один тиждень).
 • Ви можете звернутися до будь-якого закладу освіти на підконтрольній території України аби організувати для своєї дитини навчання. Також Ви можете звернутися до спеціальних закладів освіти, аби отримати корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги не стаючи учнями цього закладу освіти.

Джерело інформації:  https://mon.gov.ua/

Інструкції для батьків: як пройти повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини на тимчасово окупованій території?

Якщо Ви знаходитеся на тимчасово окупованій території України та не маєте можливості виїхати, а дитина мусить пройти повторну комплексну психолого-педагогічну оцінку, зокрема й між рівнями освіти, Ви повинні знати:

 • у період воєнного стану для осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, під час переходу між рівнями освіти дія висновку, що використовувався у процесі здобуття освіти на попередньому рівні, подовжується на строк дії воєнного стану. Тобто Ви можете користуватися наявним висновком ІРЦ;
 • повторна комплексна оцінка має бути проведена не пізніше ніж через три місяці після переїзду здобувача освіти на підконтрольну Україні територію або повернення тимчасово окупованої території, на якій ви проживаєте, під загальну юрисдикцію України та відновлення конституційного ладу України на цій території.

Для використання висновку зареєструйтеся онлайн на порталі ircenter.gov.ua та використайте висновок, збережений у системі.

Зверніть увагу:

Ваша дитина може пройти комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини в ІРЦ на підконтрольній Україні території за скороченою процедурою (за один тиждень).

Ви можете звернутися до будь-якого закладу освіти на підконтрольній території України аби організувати для дитини навчання. Також ви можете звернутися до спеціальних закладів освіти, аби отримати в них корекційно-розвиткові та психолого-педагогічні послуги (бути учнем закладу не є обов’язковим для дитини).

Джерело: https://mon.gov.ua/

Інструкції для батьків: як отримати психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини з ООП, якщо перебуваєте за кордоном?

Якщо Ви перебуваєте за кордоном та потребуєте висновку ІРЦ:

1. Зареєструйтеся онлайн на порталі ircenter.gov.ua та створіть кабінет користувача;

2. Завантажте до кабінету користувача скановані документи (документи, що посвідчують особу заявників; свідоцтво про народження дитини; інші документи, що посвідчують особу, якій проводитиметься комплексне оцінювання). У разі відсутності оригіналів можуть бути використані копії документів і документи з сервісу «Дія»;

3. Залиште на порталі інформацію щодо доступного способу зв’язку (номер телефону, контакти менеджерів тощо).

4. Дочекайтеся, коли представник ІРЦ зв’яжеться з Вами.

5. Проконсультуйтеся з представником ІРЦ щодо обстеження дитини, зокрема:

 • Ви можете надати ІРЦ результати обстеження з використанням діагностичних інструментів для визначення інтелектуального рівня розвитку дитини, WISC-IV або Шкала Векслера для дітей – IV видання та методик Leiter-3, шкала продуктивності Лейтера – 3 видання, а також методик для визначення особливостей розвитку дітей із розладами аутистичного спектра – PEP-3 та CASD;
 • Ви можете пройти та надати ІРЦ результати діагностичних обстежень рівня інтелекту, особливостей розвитку дітей із розладами аутистичного спектра з використанням інших діагностичних методик;
 • Ви можете надати результати обстеження, здійснені в закладі освіти чи будь-якому іншому закладі/установі за кордоном, що надають інформацію про наявність особливих освітніх потреб (труднощів) у дитини.

6. Зв’яжіться з представниками ІРЦ онлайн і пройдіть обстеження відповідно до інструкцій.

7. Дочекайтеся повідомлення від ІРЦ про готовність висновку;

8. Зайдіть до особистого кабінету на порталі ircenter.gov.ua та збережіть висновок у зручному форматі.

Зверніть увагу:

Дія висновку, що використовувалася у процесі здобуття освіти на попередньому рівні освіти, подовжується на строк дії воєнного стану. Тобто Ви можете використовувати наявний висновок.

Повторне комплексне оцінювання має бути проведене не пізніше ніж через три місяці після припинення чи скасування воєнного стану та повернення дитини з-за кордону.

Нагадаємо, раніше надано інструкцію, як отримати висновок ІРЦ для дитини з ООП на тимчасово окупованих територіях.

Джерело: https://mon.gov.ua/

ВПРАВИ, ЯКІ ДОПОМОЖУТЬ ВИЗНАЧИТИ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН ДИТИНИ З ООП

Психологи проєкту «Підтримай дитину» підготували прості вправи, які допоможуть батькам та педагогам, що працюють з дітьми з особливими освітніми потребами, дізнатися більше про емоційний стан малечі. Вправи підійдуть для дітей 3-5 років, їх можна легко виконати за будь-яких умов: удома, в дорозі чи в укритті.

Вправа «Емоції», авторка – Ольга Набоченко

Покажіть дитині малюнок із зображенням котиків та попросіть :

 • порахувати кількість тваринок, які вона бачить;
 • визначити та пояснити вибір, який котик подобається найбільше;
 • описати зовнішній вигляд і настрій котика, який найбільше подобається;
 • визначити, який котик за настроєм відповідає настрою дитини.

Можна запропонувати малечі самій продемонструвати ті емоції, які вона бачить у тварин, а потім поговорити з нею про те, що, на думку дитини, відчувають котики і яка причина цих почуттів.

Після розмови про котиків доречно запитати, які емоції відчуває дитина в закладі освіти, на прогулянці, під час сирен тощо.

Дізнатися більше про емоції дитини та її психологічний стан допоможе увага до таких моментів:

 • якщо дитина обрала різних котиків у відповідь на питання: «Який котик тобі подобається найбільше?» та «Емоції якого котика схожі на твої власні?»;
 • якщо в описі котика дитина першою ознакою вказує його стан (засмучений, веселий, зляканий), а лише потім – вигляд.

Приділяйте увагу відповідям дитини на питання: «З якої причини ці котики відчувають такі емоції? Чому і коли ти відчуваєш подібні емоції?».

Джерело: https://mon.gov.ua/