Стратегія розвитку системи освіти Хортицького району м. Запоріжжя на період до 2028 року

Стратегія  розвитку системи освіти Хортицького району м.Запоріжжя на період до 2028 року визначає мету, стратегічні напрями та основні завдання, на виконання яких має бути спрямована реалізація в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Хортицького району м. Запоріжжя державної політики у сфері освіти.

Розроблення Стратегії зумовлено необхідністю кардинальних змін, спрямованих на підвищення якості і конкурентоспроможності освіти в нових економічних і соціокультурних умовах.

Стратегія конкретизує напрямки впровадження державної політики в галузі освіти, визначеної законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», основні шляхи реалізації концептуальних ідей розвитку освіти, визначених Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Стратегією розвитку м. Запоріжжя на період до 2028 року, Планом заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».