Управлінські рішення, пов'язані з дистанційним навчанням

  1. СТРАТЕГІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  2. Положення про дистанційне навчання Запорізької спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міської ради Запорізької області
  3. ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ ІЗ РОЗ’ЯСНЕННЯ УЧАСНИКАМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ДІЙ В РАЗІ ПЕРЕХОДУ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ У ВІДДАЛЕНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ
  4. ЗАХОДИ, ПРОВЕДЕНІ З УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ (УЧНЯМИ, ВЧИТЕЛЯМИ) З ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМ, ПЛАТФОРМ ТОЩО, ЯКІ ПЛАНУЮТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВІДДАЛЕНОГО НАВЧАННЯ
  5. ПОРЯДОК АДМIНIСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ РЕАЛІЗАЦІЇ OCВІТНІX ПРОГРАМ, НАДАННЯМ ЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗДОБУВАЧАМ ОСВIТИ, ДОТРИМАННЯМ ПЕДАГОГАМИ ПРАВИЛ ПРОФЕСIЙНОЇ ЕТИКИ ПIД ЧАС РЕАЛIЗАЦII ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ
  6. ПОРЯДОК ДІЙ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В РАЗІ ЗМІНИ РІВНЯ ЕПІДЕМІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ ПОШИРЕННЯ COVID-19
  7. Витяг з протоколу №21 засідання педагогічної ради ЗСШ №40 від 26.08.2022 р. "Про організацію освітнього процесу у закладі освіти з 01.09.2022 р."