Батькам майбутніх першокласників

До уваги батьківської громадськості м. Запоріжжя

02 травня 2022 року визначено датою початку приймання заяв для зарахування дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти міста.

Подання заяви про зарахування дитини до першого класу  закладу освіти здійснюється особисто одним з батьків дитини (з пред’явленням документа, що посвідчує особу заявника) за можливим попереднім погодженням (в тому числі за електронним записом) дати та часу звернення до закладу освіти.

До заяви про зарахування додаються документи: копія свідоцтва про народження дитини;  оригінал або копія медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16.08.2010 № 682.

В разі відсутності у дитини внутрішньо переміщеної особи свідоцтва про народження зарахування до 1 класу відбувається на підставі заяви одного з батьків дитини або особи, що замінює їх, до якої додається документ, що визначає статус особи (довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (дитини або одного з батьків), довідка про звернення за захистом в Україні, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист).

Першочерговому зарахуванню до першого класу закладу освіти підлягають діти, місце проживання яких на території обслуговування закладу освіти підтверджене, а також дітей, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, що здобувають освіту у цьому закладі, чи дітьми працівників цього закладу освіти, чи випускниками дошкільного підрозділу цього закладу освіти (у разі його наявності), а також діти внутрішньо переміщених осіб.

Закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої освіти не позбавляє батьків майбутніх першокласників обрати будь-який інший заклад освіти міста та подати заяву про зарахування дитини до 1 класу на вільні місця.

Приймання заяв для зарахування дітей до перших класів закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя триватиме до 31 травня 2022 року та після 01 червня 2022 року (для зарахування на вільні місця).

Звертаємо увагу громадян на необхідність безумовного дотримання заходів протиепідемічної безпеки та заходів безпеки в період воєнного часу.

ЯК ЗАРАХУВАТИ УЧНІВ ДО ПЕРШОГО КЛАСУ В 2022 РОЦІ: ЧОТИРИ РЕКОМЕНДАЦІЇ МОН

 1. Керуйтеся нормативними документами

Зараховуйте дітей до першого класу відповідно до:

 • Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 16.04.2018 № 367 (далі — Порядок);
 • наказу МОН «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» від 28.03.2022 № 274.
 1. Видайте наказ на підставі документів

Зараховуйте відповідно до наказу керівника закладу освіти. Надавайте його на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини.

 1. Попросіть батьків до заяви додати:
 • копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти, а оригінал відповідного документа пред’явити;
 • оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682.

!!! Без цих документів зараховуйте до закладу освіти дітей, якщо вони або один з їхніх батьків мають:

 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • довідку про звернення за захистом в Україні;
 • посвідчення біженця;
 • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

!!! Якщо свідоцтва про народження дитини немає, невідкладно поінформуйте орган опіки й піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.

 1. Враховуйте територію обслуговування закладу освіти

Зараховуйте до першого класу до початку навчального року та відповідно до території обслуговування.

Такими, що проживають на території обслуговування закладу освіти, є мешканці, що:

 • мають постійну реєстрацію;
 • зареєстровані внутрішньо переміщені особи.

Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Якщо документи на зарахування до першого класу подають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстрованими на цій території, заклад освіти сприяє їх реєстрації і не відмовляє у прийомі документів.

 1. Не проводьте жеребкування

Зараховуйте учнів до першого класу без жеребкування.

Якщо кількість заяв на зарахування перевищує планову загальну кількість місць у перших класах, раціонально використайте наявні у закладі освіти приміщення та/або попросіть засновника:

 • відкрити додатковий (додаткові) клас (класи);
 • внести необхідні зміни до організації освітнього процесу;
 • вивільнити приміщення, що використовуються не за призначенням, зокрема припинити орендні відносини.

Якщо після таких заходів кількість потенційних першокласників перевищує спроможність закладу освіти, засновник закладу освіти має невідкладно запропонувати на вибір батьків дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.

Примітка. Складено відповідно до листа МОН «Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти» від 16.04.2022 № 1/4202-22.