Батькам майбутніх першокласників

ЯК ЗАРАХУВАТИ УЧНІВ ДО ПЕРШОГО КЛАСУ В 2022 РОЦІ: ЧОТИРИ РЕКОМЕНДАЦІЇ МОН

 1. Керуйтеся нормативними документами

Зараховуйте дітей до першого класу відповідно до:

 • Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН від 16.04.2018 № 367 (далі — Порядок);
 • наказу МОН «Про деякі питання організації здобуття загальної середньої освіти та освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» від 28.03.2022 № 274.
 1. Видайте наказ на підставі документів

Зараховуйте відповідно до наказу керівника закладу освіти. Надавайте його на підставі заяви про зарахування до закладу освіти одного з батьків дитини.

 1. Попросіть батьків до заяви додати:
 • копію свідоцтва про народження дитини або документа, що посвідчує особу здобувача освіти, а оригінал відповідного документа пред’явити;
 • оригінал або копію медичної довідки за формою первинної облікової документації № 086-1/о «Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду», затвердженою наказом МОЗ від 16.08.2010 № 682.

!!! Без цих документів зараховуйте до закладу освіти дітей, якщо вони або один з їхніх батьків мають:

 • довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
 • довідку про звернення за захистом в Україні;
 • посвідчення біженця;
 • посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту або якій надано тимчасовий захист.

!!! Якщо свідоцтва про народження дитини немає, невідкладно поінформуйте орган опіки й піклування за місцем проживання дитини чи місцезнаходженням закладу освіти.

 1. Враховуйте територію обслуговування закладу освіти

Зараховуйте до першого класу до початку навчального року та відповідно до території обслуговування.

Такими, що проживають на території обслуговування закладу освіти, є мешканці, що:

 • мають постійну реєстрацію;
 • зареєстровані внутрішньо переміщені особи.

Довідка є документом, який підтверджує факт внутрішнього переміщення і взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Якщо документи на зарахування до першого класу подають особи, які є внутрішньо переміщеними особами, але не зареєстрованими на цій території, заклад освіти сприяє їх реєстрації і не відмовляє у прийомі документів.

 1. Не проводьте жеребкування

Зараховуйте учнів до першого класу без жеребкування.

Якщо кількість заяв на зарахування перевищує планову загальну кількість місць у перших класах, раціонально використайте наявні у закладі освіти приміщення та/або попросіть засновника:

 • відкрити додатковий (додаткові) клас (класи);
 • внести необхідні зміни до організації освітнього процесу;
 • вивільнити приміщення, що використовуються не за призначенням, зокрема припинити орендні відносини.

Якщо після таких заходів кількість потенційних першокласників перевищує спроможність закладу освіти, засновник закладу освіти має невідкладно запропонувати на вибір батьків дітей перелік закладів освіти, максимально доступних і наближених до місця їх проживання.

Примітка. Складено відповідно до листа МОН «Щодо зарахування до 1-го класу закладів загальної середньої освіти» від 16.04.2022 № 1/4202-22.