ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ПРИЙОМІВ У КОРЕКЦІЙНО-РОЗВИТКОВІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ ООП

Гра для дитини – не забавка, а природне перетворення духовних і фізичних сил у дії. Незважаючи на високу ефективність і результативність занять з дітьми з ООП у формі дидактичної гри, до її проведення не можна підходити формально, без ретельної підготовки вчителя та засобів методичного й технічного забезпечення.

 У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються, до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні.

 Ігри рухливі та малорухливі є самою прийнятною формою занять фізичними вправами з дітьми з обмеженими можливостями. Дитина включається в сюжет гри, стає її безпосереднім учасником, веселиться і радіє, забуваючи про свої вади.

Розмаїтість рухів, з яких складається рухлива гра, впливає на психофізичний і емоційний стан дитини, що створює позитивні передумови для корекції.

Ігри бажано широко використовувати як засіб навчання, виховання і розвитку дітей з ООП. У будь-якій грі розвивається увага, спостережливість, кмітливість. Сучасна дидактика звертаючись до ігрових форм навчання на уроках, вбачає в них можливості ефективної взаємодії педагога і учнів, продуктивної форми їх спілкування з властивими їм елементами змагання, непідробної цікавості.

У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, що навчаються.

Гра цікава тоді, коли в ній доцільно поєднуються елементи старого і нового, коли вдається знайти зв’язки відомого з невідомим, але актуальним. Разом з тим, перевантаженість гри новою інформацією призводить до того, що учні швидко втомлюються.

Отже, значення ігрових методів навчання у процесі пізнавальної діяльності учнів різнобічне. Ігри формують інтерес до предмету, забезпечують вивчення програмного матеріалу, активізують розумову діяльність, впливають на стосунки вчителя та учнів.

Нове засвоюється легко та з інтересом тоді, коли воно вплетене в контекст усіх раніше засвоєних знань і навичок або пробуджує нові асоціації з приводу того, що досі здавалося знайомим і зрозумілим.