Робота з молодими спеціалістами

НАСТАВНИЦТВО МОЛОДИХ ТА МАЛОДОСВІДЧЕНИХ ПЕДАГОГІВ

 № з/п

Молодий вчитель

Наставник

1

Матрей І.К., вчитель англійської мови

Матвєєва А.Є., вчитель англійської мови вищої категорії, «старший учитель»

2

Балабан А.І., вчитель української мови та літератури

Постоленко Н.В., вчитель української мови та літератури вищої категорії, «учитель-методист»

3

Шевченко-Ільїна В.В., вчитель української мови та літератури

Черевко С.Я., вчитель української мови та літератури вищої категорії, «учитель-методист»

4

Булаарас Т.Х., вчитель інформатики

Євсєєв В.М., вчитель інформатики вищої категорії

5

Олейнік О.Ю., вчитель географії

Перепелятник О.М., заступник директора, вчитель фізики вищої категорії, «учитель-методист»

6

Кубіцька О.Ю., вчитель початкових класів

Шкатула І.В., вчитель початкових класів вищої категорії, «старший учитель»

7

Черкасова О.М., вчитель початкових класів

Шпет О.Г., вчитель початкових класів другої категорії, «старший учитель»

8

Буякова Є.І., вчитель німецької мови

Коляда С.В., заступник директора, вчитель англійської мови

9

Марацевич К.Д.,  вчитель німецької мови

Тисленко О.Г., вчитель англійської мови

Структура та напрямки методичної роботи з молодими вчителями

Напрямки роботи з молодими спеціалістами:

1. Надання молодому фахівцю кваліфікованої, ефективної та своєчасної допомоги в:

  • організації навчально-виховного процесу та підвищення фахового рівня відповідно до державного стандарту;
  • розробці навчально-програмної документації (навчальних планів, програм тощо);
  • доборі матеріалів з питань удосконалення форм і методів навчання та виховання;
  • у впровадженні новітніх педагогічних та інформаційних технологій;

2.     Забезпечення накопичення й систематизації молодим спеціалістом навчальної та методичної літератури,  інструктивних, нормативних та інших матеріалів та документів;

3.     Забезпечення дотримання молодим учителем вимог Закону України «Про мови» (опанування державної мови, виконання орфографічних, пунктуаційних та стилістичних норм під час оформлення шкільної документації;

4.     Створення творчих динамічних груп  «наставник – молодий спеціаліст»;

5.     Проведення співбесід;

6.     Організація тижня  «Ініціатива та творчість молодого вчителя»;

7.      Оформлення «Методичного  паспорту молодого спеціаліста», «Портфоліо» з метою аналізу підвищення рівня його професійної та методичної майстерності.