Робота з молодими спеціалістами

НАСТАВНИЦТВО МОЛОДИХ ТА МАЛОДОСВІДЧЕНИХ ПЕДАГОГІВ

№ з/п

Молодий вчитель

Наставник

1

Матрей І.К., вчитель англійської мови

Матвєєва А.Є., вчитель англійської мови вищої категорії, «старший учитель»

2

Балабан А.І., вчитель української мови та літератури

Постоленко Н.В., вчитель української мови та літератури вищої категорії, «учитель-методист»

3

Шевченко В.В., вчитель української мови та літератури

Черевко С.Я., вчитель української мови та літератури вищої категорії, «учитель-методист»

4

Тилікова Н.О., вчитель історії

Кулініч О.П., заступник директора, вчитель історії вищої категорії, «учитель-методист»

5

Булаарас Т.Х., вчитель інформатики

Євсєєв В.М., вчитель інформатики вищої категорії

6

Олейнік О.Ю., вчитель географії

Перепелятник О.М., заступник директора, вчитель фізики вищої категорії, «учитель-методист»

7

Кубіцька О.Ю., вчитель початкових класів

Шкатула І.В., вчитель початкових класів вищої категорії, «старший учитель»

8

Шевченко І.В., вчитель початкових класів

Червінська І.В., вчитель початкових класів вищої категорії, «учитель-методист»

9

Черкасова О.М., вчитель початкових класів

Шпет О.Г., вчитель початкових класів другої категорії, «старший учитель»

10

Кравченко А.В., вчитель математики

Чернобрива Г.В., вчитель математики вищої категорії, «старший учитель»

Структура та напрямки методичної роботи з молодими вчителями

Напрямки роботи з молодими спеціалістами:

1. Надання молодому фахівцю кваліфікованої, ефективної та своєчасної допомоги в:

  • організації навчально-виховного процесу та підвищення фахового рівня відповідно до державного стандарту;
  • розробці навчально-програмної документації (навчальних планів, програм тощо);
  • доборі матеріалів з питань удосконалення форм і методів навчання та виховання;
  • у впровадженні новітніх педагогічних та інформаційних технологій;

2.     Забезпечення накопичення й систематизації молодим спеціалістом навчальної та методичної літератури,  інструктивних, нормативних та інших матеріалів та документів;

3.     Забезпечення дотримання молодим учителем вимог Закону України «Про мови» (опанування державної мови, виконання орфографічних, пунктуаційних та стилістичних норм під час оформлення шкільної документації;

4.     Створення творчих динамічних груп  «наставник – молодий спеціаліст»;

5.     Проведення співбесід;

6.     Організація тижня  «Ініціатива та творчість молодого вчителя»;

7.      Оформлення «Методичного  паспорту молодого спеціаліста», «Портфоліо» з метою аналізу підвищення рівня його професійної та методичної майстерності.