Організація освітнього процесу

Уроки в період епідемічних обмежень проводяться за діючим розкладом.

Обсяг і порядок навчального часу, що забезпечується в синхронному режимі, визначає вчитель відповідно до складності навчального матеріалу, рекомендацій МОН (Листи МОН №1/9-616 від 04.11.2020, №1/9-609 від 02.11.2020р.) та  Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти (наказ МОЗ України від 25.09.202- № 2205, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10 листопада 2020 р. за  № 1111/35394).

Вимоги до організації роботи з технічними засобами навчання

При використанні технічних засобів навчання (далі - ТЗН) під час проведення навчального заняття потрібно чергувати види навчальної діяльності. Безперервна тривалість навчальної діяльності з ТЗН упродовж навчального заняття повинна бути: для учнів 1 класів - не більше 10 хвилин; для учнів 2-4 класів - не більше 15 хвилин; для учнів 5-7 класів - не більше 20 хвилин; для учнів 8-9 класів - 20-25 хвилин; для учнів 10-11(12) класів на 1-й годині занять до 30 хвилин, на 2-й годині занять - 20 хвилин. При здвоєних навчальних заняттях для учнів 10-11(12) класів - не більше 25-30 хвилин на першому навчальному занятті та не більше 15-20 хвилин на другому навчальному занятті.

Після занять із застосуванням ТЗН проводяться вправи з рухової активності та вправи гімнастики для очей.

Домашні завдання

 Тривалість виконання завдань для самопідготовки учнів у позанавчальний час не рекомендується більше 1 години у 3-5 класах та 1,5 години у 6-9 класах, 2 години - у 10-11(12) класах. Учням 1-2 класів не рекомендуються обов’язкові завдання для самопідготовки у позанавчальний час.

Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок вчителів зі здобувачами освіти та батьківською громадськістю  здійснюється через платформи "Нові знання" (електронні журнали та щоденники), G Suit для освіти, Viber тощо.