Структура та напрямки методичної роботи з молодими вчителями

Напрямки роботи з молодими спеціалістами:

1. Надання молодому фахівцю кваліфікованої, ефективної та своєчасної допомоги в:

  • організації навчально-виховного процесу та підвищення фахового рівня відповідно до державного стандарту;
  • розробці навчально-програмної документації (навчальних планів, програм тощо);
  • доборі матеріалів з питань удосконалення форм і методів навчання та виховання;
  • у впровадженні новітніх педагогічних та інформаційних технологій;

2.     Забезпечення накопичення й систематизації молодим спеціалістом навчальної та методичної літератури,  інструктивних, нормативних та інших матеріалів та документів;

3.     Забезпечення дотримання молодим учителем вимог Закону України «Про мови» (опанування державної мови, виконання орфографічних, пунктуаційних та стилістичних норм під час оформлення шкільної документації;

4.     Створення творчих динамічних груп  «наставник – молодий спеціаліст»;

5.     Проведення співбесід;

6.     Організація тижня  «Ініціатива та творчість молодого вчителя»;

7.      Оформлення «Методичного  паспорту молодого спеціаліста», «Портфоліо» з метою аналізу підвищення рівня його професійної та методичної майстерності.