УВАГА! У НАШІЙ ШКОЛІ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ МОНІТОРИНГ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ШКОЛІ

Під внутрішньою системою забезпечення якості освіти розуміється сукупність умов, процедур і заходів у закладі освіти, що забезпечують ефективність освітніх і з управлінських процесів, які безпосередньо впливають на якість результатів навчання учнів, забезпечують формування їхніх ключових компетентностей, а також сприяють всебічному розвитку особистості учнів.

Існування внутрішньої системи дає можливість закладу освіти:

  • підвищувати якість освітніх послуг і забезпечувати довіру до результатів навчання;
  • створювати умови навчання та праці, які забезпечують партнерство учасників освітнього процесу;
  • отримувати постійний зворотній зв'язок від учасників освітнього процесу щодо якості освіти, відзначати успішні практики та вчасно реагувати на виявлені проблеми;
  • приймати обґрунтовані управлінські рішення, які спрямовані на підвищення якості освіти та освітньої діяльності;
  • постійно вдосконалювати освітнє середовище, систему оцінювання учнів, педагогічну діяльність, управлінські процеси закладу освіти;
  • забезпечити прозорість діяльності закладу освіти і готовність до змін в інтересах учасників освітнього процесу.

Отже, з метою аналізу стану сформованості та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в нашій школі проводиться самооцінювання.

Запрошуємо всіх взяти участь в анонімному анкетуванні!