Методичні рекомендації щодо дотримання академічної доброчесності в педагогічній діяльності