Анотація перспективного педагогічного досвіду Гостіщевої Ю.О.