14 лютого в ЗСШ № 40 відбулася педрада

14 лютого в ЗСШ № 40 відбулася педрада, на якій були присутні 67 педагогів школи. Голова педради – Пискунова І.В., директор школи; секретар – Коляда С.В., заступник директора з НВР. Головним питанням порядку денного була доповідь заступника директора з НВР Денисенко Т.П. «Нова українська школа: стратегія змін в освіті України».

Вчителі мали змогу дізнатися про філософію нової української школи, розглянули формулу нової школи, вимоги до нового вчителя, який може стати агентом змін. Тетяна Павлівна наголосила, що педагог у ХХІ столітті – це насамперед компетентний фахівець із чіткою орієнтацією на професійний та особистісний розвиток і саморозвиток, здатний демонструвати високий рівень культури стосунків, культури співпраці, культури спілкування із суб’єктами педагогічного процесу. Сьогодні потрібно переосмислити свої підходи та методи роботи і вибудовувати свою діяльність на нових принципах та засадах, тому що основа концепції – це педагогіка партнерства: співпраця між учителем, учнем і батьками, які мають стати рівноправними учасниками освітнього процесу. Учитель зможе готувати власні авторські навчальні програми, обирати підручники, методи, стратегії, засоби навчання. 

Заступник директора зупинилась на підготовці вчителів початкової школи до реалізації Концепції нової української школи.

Педрада постановила забезпечити подальшу реалізацію вимог Концепції нової української школи через скоординованість в роботі всього педколективу щодо реалізації компетентнісного, орієнтованого підходу до навчання учнів початкової та базової школи, спрямованого на особистісний розвиток, формування у школярів ключових і предметних компетентностей.

З наступного питання соціальний педагог Сидоренко О.Я. проінформувала педагогів школи про існування проблеми підліткового суїциду, його види, причини, ознаки. Ознайомила з деякими статистичними даними. Особливу увагу звернула на профілактику та попередження дитячого суїциду, пов’язану з соціально-психологічною підтримкою дітей в сім’ї та школі.

Олена Яківна довела до відома присутніх номери телефонів організацій, до яких діти можуть звернутися за допомогою:

 • Національної «гарячої лінії» з профілактики насильства в сім’ї – 0 800 500 335;
 • Національної дитячої «гарячої лінії» – 0 800 500 225 або 772;
 • телефону довіри 15-84.

Практичний психолог Вінник Н.О., в свою чергу, нагадала про види насильства; розповіла про фактори ризику, які спричиняють насильство; ознайомила з проблемами, до яких призводить це явище. Звернула увагу на необхідність та особливості профілактичної роботи.

Потім заступник директора з НВР Перепелятник О.М. ознайомила з листом МОН від 06.02.2018 №1/9-79 «Інструктивно-методичні рекомендації щодо вибору та замовлення підручників для 5 класу закладів загальної середньої освіти» та нагадала, що з 05 по 11 лютого 2018 року педагогічні працівники школи знайомилися на веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти за посиланням: https://imzo.gov.ua/vybir-pidruchnykiv-dlya-5-klasu-zakladiv-zahalnoji-serednojiosvity/ з електронними версіями оригінал-макетів підручників для 5-го класу доопрацьованих відповідно до чинних навчальних програм.

Вчителями був обраний та погоджений наступний перелік проектів підручників для 5 класу ЗСШ № 40:

 • «Українська мова. 5 клас» (авт. Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т.);
 • «Українська література. 5 клас» (авт. Коваленко Л.Т.);
 • «Зарубіжна література. 5 клас» (авт. Ніколенко О.М., Конєва Т.М.,
 • Орлова О. В., Зуєнко М.О., Кобзар О.І.);
 • «Російська мова (1-й рік навчання) для закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою. 5 клас» (авт. Полякова Т.М., Самонова О.І.);
 • «Англійська мова для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови. 5 клас» (авт. Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В.);
 • «Німецька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Сидоренко М.М., Палій О.А.);
 • «Французька мова (1-й рік навчання). 5 клас» (авт. Чумак Н.П., Кривошеєва Т.В.);
 • «Математика. 5 клас» (авт. Істер О.С.);
 • «Природознавство. 5 клас» (авт. Ярошенко О.Г, Бойко В.М.);
 • «Основи здоров’я. 5 клас» (авт. Бех І.Д., Воронцова Т.В., Пономаренко В.С., Страшко С.В.).

Педрадою також було затверджено декілька нормативних документів ЗСШ № 40, з якими можна ознайомитися на шкільному сайті:

 • Положення про моніторинг якості освітнього процесу в Запорізькій спеціалізованій школі I-III ступенів № 40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міської ради Запорізької області;
 • Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти Запорізької спеціалізованої школі I-III ступенів № 40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міської ради Запорізької області;
 • Правила поведінки для учнів Запорізької спеціалізованої школі I-III ступенів № 40 з поглибленим вивченням англійської мови Запорізької міської ради Запорізької області.

На педраді були розглянуті питання Державної підсумкової атестації для учнів 9-х класів, вибір предмета для проведення державної підсумкової атестації учнів 9-х класів та звільнення учнів 11-х класів від Державної підсумкової атестації з англійської мови.

Перепелятник О.М. ознайомила педагогічний колектив з листом МОН № 1/9-66 від 31.01.2018 р. «Про організоване завершення 2017-2018 н.р. та особливості проведення ДПА у закладах середньої освіти» і зазначила, що предмет «англійська мова» має бути обраний для складання ДПА в 9-х класах, так як навчальний заклад має статус спеціалізованої школи с поглибленим вивченням англійської мови. Цей предмет в подальшому буде необхідний для вступу у вузи.

Колектив школи погодився з даною пропозицією і проголосували за вибір предмету «англійська мова» для складання ДПА в 9-х класах.

Ірина Володимирівна Пискунова проінформувала про наявність категорії учнів, які можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації. Згідно Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 р. № 1547, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.02.2015 р. № 157/26602), розділ V пункт 6 учні 11-Б класу Маринка Богдан та Левченко Анна, які у поточному навчальному році отримали сертифікат міжнародного мовного іспиту з англійської мови (рівня В-2, С-1 відповідно) для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (ILTS), звільняються від атестації з цього предмету.

Вчителі школи одностайно проголосували за наступне:

 • звільнити від державної підсумкової атестації з англійської мови учнів 11-Б класу Марінку Богдана, Левченко Анну.
 • результати іспиту з англійської мови рівня В2 та С1 для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов (IELTS) зарахувати учням 11-Б класу Марінці Богдану, Левченко Анні як результат державної підсумкової атестації з англійської мови та у додаток до атестату учням 11-Б класу Марінці Богдану, Левченко Анні виставити оцінку 12 балів за атестацію з англійської мови.

Педрада видалась дуже корисною, адже підштовхнула вчителів переосмислити підходи та методи роботи й вибудувати свою діяльність на нових принципах та засадах.