Інженерний інститут Запорізького національного університету запрошує

Інженерний інститут Запорізького Національного університету є правонаступником Запорізької державної інженерної академія (ЗДІА), який було створено наказом ректора ЗНУ від 13.11.2018р. № 426 «Про створення Інженерного інституту Запорізького національного університету на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 29.10.2018р. № 1162 «Про реорганізацію Запорізької державної інженерної академії» .

З 01.01.2019р. Інженерний інститут ЗНУ очолює Коломоєць Геннадій Павлович- доцент, кандидат фізико-математичних наук.

Заступник директора з навчально-виховної роботи – доцент, кандидат фармацевтичних наук Шарапова Тетяна Анатоліївна.

В Інженерному інституті ЗНУ здійснюється підготовка здобувачів ступенів вищої освіти бакалавр, магістр та освітньо-наукового ступеня доктор філософії за денною та заочною формами навчання. Здобувачі ступенів вищої освіти «Бакалавр» навчаються за 18 актуальними напрямами з 11 галузей знань та 18 освітньо-професійними програмами підготовки бакалаврів. Підготовка здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» ведеться за 23 освітньо-професійними програмами. Здобувачі освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» навчаються за 5 спеціальностями.

До складу Інженерного інституту ЗНУ входять 4 факультети, які об'єднують 17 кафедр, та міжфакультетська кафедра загальноосвітніх дисциплін:

 • Факультет будівництва та цивільної інженерії
  • Кафедра промислового та цивільного будівництва
  • Кафедра міського будівництва та господарства
  • Кафедра прикладної екології та охорони праці
 • Факультет економіки та менеджменту
  • Кафедра економіки підприємства
  • Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
  • Кафедра менеджменту організації та управління проектами
  • Кафедра обліку, аналізу, оподаткування та аудиту
  • Кафедра економіки та інформаційних технологій
 • Факультет металургії
  • Кафедра металургії
  • Кафедра обробки металів тиском
  • Кафедра металургійного обладнання
  • Кафедра автоматизованого управління технологічними процесами
 • Факультет енергетики, електроніки та інформаційних технологій.
  • Кафедра теплоенергетики та гідроенергетики
  • Кафедра електротехніки та енергоефективності
  • Кафедра мікроелектронних та інформаційних систем
  • Кафедра електронних систем
  • Кафедра програмного забезпечення автоматизованих систем
 • Міжфакультетська кафедра загальноосвітніх дисциплін

Студенти Інженерного інституту ЗНУ проходять практику та працевлаштовуються після завершення навчання на промислових підприємствах міста та регіону. Під час навчання студенти мають можливості особистого розвитку в позанавчальний час у спортивних секціях та студентському Центрі мистецтв "Порт-Арте".