Права та обов'язки читачів

У бібліотеці можна…

 • Взяти книжки додому
 • Почитати періодику
 • Підібрати матеріал для реферату
 • Цікаво підготувати домашнє завдання
 • Підготуватися до години інформування
 • Попрацювати з електронними джерелами інформації
 • Знайти відповідь на питання, яке зацікавило
 • Попрацювати з енциклопедіями і довідниками
 • Ознайомитися з книжковими виставками
 • Отримати бібліографічну довідку
 • Взяти участь у літературних іграх

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧИТАЧІВ

1.     Читачі мають право:

 • отримувати в тимчасове користування наукову, навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі;
 • користуватися всіма видами довідково-бібліографічного обслуговування;
 • брати участь у заходах, які проводить бібліотека;

2.     Перед записом до бібліотеки читач повинен ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання їх неодмінного виконання підписом на читацькому формулярі.

3.     Художня література видається в кількості на більше трьох примірників строком на 15 днів.

4.     Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші додаткові видання, а також поодинокі примірники, книжки підвищеного попиту видаються лише на два дня.

5.  Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї немає попиту з боку інших читачів.

6.   Читач розписується в читацькому формулярі за кожний одержаний примірник, що засвідчує факт видачі читачу літератури.

7. Читачі зобов’язані дбайливо ставитися до книжок, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені терміни, не робити в них ніяких позначок, не виривати і не загинати сторінок, не виймати картки із каталогів і картотек, не порушувати розстановку фондів із відкритим доступом.

8. При отриманні літератури читач має ретельно передивитися її і, якщо виявить якісь дефекти – повідомити бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на виданні відповідні службові позначки.

9. Відповідальність за зіпсовану літературу несе читач, який користувався нею останній.

10. Читачі, що завдали бібліотечному фонду збитків, несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законодавством України.

11. Читачі, що втратили книжки з бібліотечного фонду або завдали їм непоправної шкоди, повинні замінити їх відповідно такими ж або визнаними бібліотекою рівноцінними. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку.

12. На час літніх канікул учні повинні повернути до бібліотеки книжки та інші отримані матеріали.

13. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватися.

14. Читачі, що закінчили школу, до отримання свідоцтва повинні повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист.

15. Читачі повинні дотримуватися тиші в бібліотеці.

16. За порушення правил користування бібліотекою читач може бути позбавлений права користуватися всіма пунктами видачі літератури на термін, що визначається адміністрацією бібліотеки.

 

Читачі, які загубили книгу, зобов’язані замінити ії таким самим виданням, або рівноцінним йому. Якщо це неможливо, вони відшкодовують ії вартість за ринковими цінами в порядку, встановленому статтею 23 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» від 16 березня 2000 року №1561.