Витяг з протоколу №3 зачідання педагогічної ради ЗСШ №40 від 06.03.2019р.