В ЗДОРОВОМУ ТІЛІ – ЗДОРОВИЙ ДУХ

12 березня 2021 року в рамках атестації вчитель фізичної культури Ющенко І.П. провела відкритий урок на тему «Вправи для опанування навичками володіння м’ячем» з учнями 2-Г класу. Метою уроку було сприяти розширенню рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності; формування інтересу до використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя; сприяння зміцненню здоров’я учнів; розвиток фізичної вправності та умілості дитини.

Устаткування та система пропонованих завдань, які були використані на уроці повністю відповідали темі, меті й завданням уроку та дозволили якісно засвоїти учням алгоритм теми «Вправи для опанування навичками володіння м’ячем». 

Протягом уроку перед виконанням завдань вчитель намагалась акцентувати увагу учнів на розкритті алгоритму теми, давала установку на заохочення їх до самостійної творчої діяльності, спираючись на їхній життєвий досвід і вже наявні знання, що, в свою чергу, сприяло доступності навчального завдання та формуванню в учнів 2-Г класу навичок здорового способу життя. Переходи від одного етапу уроку до іншого були логічні й спрямовані на формування знань, умінь, навичок учнів з урахуванням поставлених цілей.

Протягом уроку якісно виконувалися психологічні, санітарно-гігієнічні вимоги та вимоги техніки безпеки (оздоровчої спрямованості, поступового збільшення рівня навантаження, постійний замір ЧСС, оздоровчі дихальні вправи, музичний супровід, творчі завдання тощо).

Протягом уроку використовувалися оздоровчі інтерактивні методи навчання (робота в групах, комплекс вправи ігрового стретчингу, метод колективно-групового навчання – гра «Літаки», «Фізкультурний диктант» та вправа «Мікрофон», вправи дитячої йоги «Подорож до джунглів», комплекс вправ-енерджайзерів на підвищення пізнавальної активності підлітків – «Меблі»), що спонукало учнів до високої фізкультурної активності протягом уроку, якісно розуміти алгоритм дії при виконанні практичних завдань, сприяло розвитку їхнього уміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, робити висновки.

Заступник директора з НВР Коляда С.В.