Зустріч з професором Національного університету ім. Т. Шевченка

14 листопада 2019 року в актовій залі школи відбулася зустріч випускників з професором, завідувачем кафедрою гідрології та гідроекології Географічного факультету Національного університету ім. Т. Шевченка Гребенем Василем Васильовичем.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка сьогодні –  це класичний університет дослідницького типу, провідний сучасний науково-навчальний центр України. Університет здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Молодший спеціаліст», «Бакалавр», «Магістр» та кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі. Підготовка та перепідготовка фахівців здійснюється за 14 спеціальностями ОКР «Молодший спеціаліст» за 79 спеціальностями ОС «Бакалавр» та 73 спеціальностями ОС «Магістр». Опановують їх 26 тис. студентів. Вищу кваліфікацію в університеті здобувають 1645 аспірантів та 125 докторантів.

Під час зустрічі Василь Васильович ознайомив учнів з новою освітньо-професійною програмою «Управління та екологія водних ресурсів». Це нова інноваційна освітньо-професійна програма, що направлена на підготовку креативних фахівців, здатних інтегровано управляти водними ресурсами, створювати умови для їх збереження та відтворення, долати наявні водно-екологічні загрози. Також професор ознайомив випускників з напрямками програми та перспективами працевлаштування та кар’єри.

Заступник директора з НВР Коляда С.В.