ПОРЯДОК АДМIНIСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА СТАНОМ РЕАЛІЗАЦІЇ OCВІТНІX ПРОГРАМ, НАДАННЯМ ЯКІСНИХ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗДОБУВАЧАМ ОСВIТИ, ДОТРИМАННЯМ ПЕДАГОГАМИ ПРАВИЛ ПРОФЕСIЙНОЇ ЕТИКИ ПIД ЧАС РЕАЛIЗАЦII ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦIЙНИХ ТЕХНОЛОГIЙ