Ювілейний «Кобзар» Шевченка

У п’ятницю 27 жовтня 2017 року о 12.30 в Класичному приватному університеті відбувся семінар “Ювілейний «Кобзар» Шевченка та питання українського правопису” з Миколою Зубковим – українським мовознавцем, автором посібників з ділового мовлення, упорядником ювілейного Шевченкового «Кобзаря», який увесь текст уперше уклав відповідно до норм і правил зрепресованого й досі Харківського правопису. Ювілейний “Кобзар” базовано на виданні, що побачило світ на початку 20-х років минулого сторіччя в Німеччині завдяки зусиллям знаного мовознавця проф. Василя Сімовича. Оскільки відтоді минуло понад 90 років, маючи новітні матеріали, упорядник значно доповнив і висвітлив досі не знані варіанти поетового спадку, які теж мають неабияку мистецьку цінність.

Усі поезії розміщено в чіткій хронологічній послідовності, окрім російськомовних творів, та обставин їхнього створення, що завершують збірку. Фотокопії оригінальних документів поетової доби, вибране з його листування, світлини, малярський доробок і життєпис та власна передмова до другого видання «Кобзаря» відкриють читачеві незнаного досі Шевченка. Модерного поета, який зламав тогочасні стереотипи віршування й витворив свій неповторний стиль, піднісши українське слово на світовий рівень. Поряд із авторовими примітками твори супроводжено поясненнями й інформацією, яка зазвичай була об’єктом найбільш ідеологізованим, оскільки політично заанґажовані укладачі саме там намагались «правильно» витлумачити читачеві той чи той факт, подію, рядок поетового слова.

В семінарі взяли участь вчителі української мови та літератури шкіл Запоріжжя. Від нашої школи на семінарі була присутня Плющ Олена Миколаївна. Спілкування з автором було корисним і цікавим для вчителів.