ПРОТОКОЛ № 8 засідання педагогічної ради ЗСШ № 40 від 12.06.2020 р. (он-лайн) "Про переведення та випуск учнів 9-х класів"